The Yaj Computers Portal

Post Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 25, 2018

2:11 PM

KASABIHAN

ANO ANG KASABIHAN?
Ang kasabihan ay pahayag na nagbibibigay ng payo o nagsasaad ng katotohanan kung saan ang mga salitang ginagamit ay payak at madaling maintindihan.

A saying is a statement that gives advice or states a truth in which the words used are simple and easy to understand.

Nakagawian na ng mga Pilipino na maghayag ng kanilang mga pilosopiya sa buhay, mga karanasan, at mga bunga ng kanilang pagmamasid-masid, sa pamamagitan ng mga salawikaing may tugma at mga kasabihan.

MGA HALIMBAWA NG KASABIHAN
EXAMPLES OF FILIPINO SAYINGS

Huwag kang magtiwala sa ‘di mo kakilala.Never trust someone you don’t know. / Never trust a stranger.

Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.If you don’t know how to look back to where you came from, you will not reach your destination.

Walang mahirap na gawa ‘pag dinaan sa tiyaga.Nothing’s hard to do if you pursue it through perseverance.

Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan, at wala sa kasaganahan.Well-being is in happiness and not in prosperity.

Ang di magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda.A person who doesn’t love his own language is worse than beast and smelly fish.

Kapag makitid ang kumot, matutong mamaluktot.When the bedcover is short, learn to bend your body.

Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasa pawis ng gawa.Genuine patriotism is in the sweat of action. • Ang batang makulit, napapalo sa puwit.
 • Ang batang matalino, nag-aaral ng husto.
 • Ang batang iyakin, nagiging mutain.
 • Ang gumagawa ng kabutihan, hindi matatakot sa kamatayan.
 • Dapat lahat tayo ay magpakabuti, sapagkat ang kamatayan ay nakasunod parati.
 • Ang batang matapat, pinagtitiwalaan ng lahat.
 • Ang batang hindi matapat, ay masahol pa sa isang ahas sa gubat.
 • Ang gumagawa ng kabutihan, hindi matatakot sa kamatayan.
 • Ang nagsasabi ng tapat, ay nagsasama ng matagal.
 • Walang umaani ng tuwa, na hindi sa hirap nagmula.
 • Ang buhay parang gulong, minsan sa ibabaw, minsa sa ilalim
 • Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay magsikap.
 • Magsipag tayo hanggang bata, para puro biyaya sa ating pagtanda.
 • Ang batang malinis ang katawan, ay malayo sa karamdaman.
 • Ang kalinisan ay tanda ng kasipagan.
 • Ang malinis at maayos, malapit sa Diyos.
 • Ang kalinisan ng kapaligiran, ay magandang pagmasdan.
 • Ang masamang ugali ay isusuka ng lipunan.
 • Ang mabuting ugali ay patunay, ang maraming kaibigan
 • Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli.
 • Sundin mo ang sinasabi ko, hindi ang ginagawa ko.
 • Ang batas ay hindi na kailangan, sa mga taong hindi gumagawa ng kasalanan.
 • Kung walang katahimikan, walang pagsulong ang bayan.
 • Ang kayamanang galing sa kasamaan, dulot ay kapahamakan.
 • Ang mayaman ay lalong yayaman, kung sakim at walang pakialam.
 • Ang taong walang tiyaga, ay walang yamang mapapala.
 • Kung may tiyaga, may nilaga.
 • Kung gusto mong buhay na sagana, laging isaisip ang salitang tiyaga.
 • Ang sipag at tiyaga kapag nagsama-sama, asahan mong bukas ay sagana.
 • Walang lihin na hindi nabubunyag, walang totoo na hindi nahahayag.
 • Ang katotohanan ang magpapalaya sa kasalanan.
 • Ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan, walang tayong maaasahan.
 • Kung ang pagsasama ay walang katotohanan, hindi tatagal ang samahan.
 • Ang anak na magalang ay kayamanan ng magulang.
 • Ang tunay na karangalan, ay nag-uumpisa sa paggalang sa magulang.
 • Para igalang ang magulang, anak ay turuan.
 • Ang totoong kaibigan ay hindi ka uutangan.
 • Ang tunay na kaibigan sa ligaya at kalungkutan, ikaw ay sasamahan.

2:00 PM

Salawikain

Ano ang Salawikain?

Ang mga salawikain o kasabihang Pilipino ay binubuo ng mga parirala na karaniwan ay nasa anyong patula kung saan ito ay nagbibigay ng gintong aral. Ito ay mga tradisyunal na kasabihan ng ating mga ninuno na patuloy na nagpasalin-salin hanggang makarating sa bagong henerasyon na naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
Ito ay naglalaman ng mga karungungan at aral tungkol sa kabutihang asal, pakikipag-kapwa tao, pagmamalasakit sa bayan, at pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Naglalahad din ito ng mga pangkalahatang katotohanan at mga pagmamasid tungkol sa kalikasan at buhay ng tao.
Ang aming koleksyon ng mga salawikain o kasabihan ay pinangkat namin sa labing-tatlong grupo. Ito ay ang mga Kasabihan tungkol sa Edukasyon, Wika, BuhayKabataanKaibiganKalikasanKalusuganKatapatanPag-aaralPag-ibigPag-galangPamilya, at Tagumpay. Ang iba pang mga halimbawa ng salawikain na walang kategoryang pinasukan ay inilagay naman namin sa: Iba pang mga Halimbawa ng Salawikain.
Narito ang 158 Salawikain na kapupulutan ninyo ng aral at maaring magamit bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Kasabihan Tungkol sa Edukasyon

 1. Kapag pinangatawanan, sapilitang makakamtan.
 2. Kung walang tiyaga, walang nilaga.

Kasabihan Tungkol sa Wika

 1. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang malansang isda.

Kasabihan Tungkol sa Buhay

 1. Aanhin mo ang palasyo,
  Kung ang nakatira ay kuwago?
  Mabuti pa ang bahay kubo,
  Ang nakatira ay tao.
 2. Ako ang nagbayo,
  Ako ang nagsaing.
  Saka ng maluto’y,
  Iba ang kumain.
 3. Ako, ikaw o kahit sinumang nilalang,
  Tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran.
 4. Ang bayaning nasugatan
  Nag-iibayo ang tapang.
 5. Ang buhay ay parang gulong,
  Minsang nasa ibabaw,
  Minsang nasa ilalim.
 6. Ang bulsang laging mapagbigay,
  Hindi nawawalan ng laman.
 7. Ang hindi napagod magtipon,
  Walang hinayang magtapon.
 8. Ang iyong kakainin,
  Sa iyong pawis manggagaling.
 9. Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan at wala sa kasaganaan.
 10. Ang lumalakad nang mabagal,
  Kung matinik ay mababaw.
  Ang lumalakad nang matulin,
  Kung matinik ay malalim.
 11. Ang mabigat ay gumagaan kapag pinagtulung-tulungan.
 12. Ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila.
 13. Ang maniwala sa sabi-sabi’y walang bait sa sarili.
 14. Ang paala-ala ay mabisang gamot sa taong nakakalimot.
 15. Ang pag-ilag sa kaaway ang tunay na katapangan.
 16. Ang puri at ang dangal,
  Mahalaga kaysa buhay.
 17. Ang tao na walang pilak,
  Parang ibong walang pakpak.
 18. Ang taong mainggitin,
  Lumigaya man ay sawi rin.
 19. Ang taong nagigipit,
  Sa patalim man ay kumakapit.
 20. Ang taong tamad kadalasa’y salat.
 21. Ang taong walang kibo nasa loob ang kulo.
 22. Anuman ang gagawin,
  Makapitong iisipin.
 23. Anuman ang gawa at dali-dali,
  Ay hindi iigi ang pagkakayari.
 24. Bago ka bumati ng sa ibang uling,
  Pahirin mo muna ang iyong uling.
 25. Bago mo sikaping gumawa ng mabuti,
  Kailangan mo munang igayak ang sarili.
 26. Daig ng maagap ang taong masipag.
 27. Di lahat ng kagalingan ay may dalang katamisan.
 28. Di lahat ng kapaitan ay tanda ng kasamaan.
 29. Gawin mo sa kapuwa mo,
  Ang nais mong gawin nila sa iyo.
 30. Hanggang maiksi ang kumot,
  Magtiis na mamaluktot.
 31. Huwag magbilang ng manok,
  Hangga’t hindi napipisa ang itlog.
 32. Kadalasan, ang karikta’y ginagawang isang bitag upang siyang ipanghuli noong ibig ipahamak.
 33. Kapag ang tao’y matipid,
  Maraming maililigpit.
 34. Kapag may isinuksok,
  May madudukot.
 35. Kung aakyat ka nga’t mahuhulog naman,
  Mabuting sa lupa’y mamulot na lamang.
 36. Kung ano ang itinanim,
  Iyon din ang aanihin.
 37. Kung ano ang puno,
  Siya ang bunga.
 38. Kung binigyan ng buhay,
  Bibigyan din ng ikabubuhay.
 39. Kung gaano kataas ang lipad,
  Gayon din ang lagapak pag bagsak.
 40. Kung may tinanim,
  May aanihin.
 41. Kung pukulin ka ng bato,
  Tinapay ang iganti mo.
 42. Kung sino ang masalita,
  Siyang kulang sa gawa.
 43. Kunwaring matapang bagkus duwag naman.
 44. Madali ang maging tao,
  Mahirap magpakatao.
 45. Magandang pamintana,
  Masamang pang kusina.
 46. Magbiro ka sa lasing,
  Huwag sa bagong gising.
 47. Magkupkop ka ng kaawa-awa,
  Langit ang iyong gantimpala.
 48. Magsisi ka man at huli wala nang mangyayari.
 49. Mainam na ang pipit na nasa kamay kaysa lawing lumilipad.
 50. Matapang sa kapwa Pilipino,
  Susukot-sukot sa harap ng dayo.
 51. Matutuyo na ang sapa nguni’t hindi ang balita.
 52. May tainga ang lupa,
  May pakpak ang balita.
 53. Nagpapakain ma’t masama sa loob,
  Ang pinakakain hindi nabubusog.
 54. Nasa Diyos ang awa,
  Nasa tao ang gawa.
 55. Pag may hirap,
  May ginhawa.
 56. Pag may kalungkutan,
  May kasiyahan.
 57. Pagkapawi ng ulap,
  Lumilitaw ang liwanag.
 58. Pulutin ang mabuti,
  Ang masama ay iwaksi.
 59. Sa larangan ng digmaan,
  Nakikilala ang matapang.
 60. Sagana sa puri,
  Dukha sa sarili.
 61. Sala sa lamig,
  Sala sa init.
 62. Ubos-ubos biyaya,
  Pagkatapos nakatunganga.
 63. Walang humawak ng lutuan,
  Na hindi naulingan.
 64. Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.
 65. Yaong mapag-alinlangan,
  Madalas mapag-iwanan.
 66. Kung saan nahihilig, duon din nabubuwal.

Kasabihan Tungkol sa Kabataan

 1. Batang puso,
  Madaling marahuyo.

Kasabihan Tungkol sa Kaibigan

 1. Ang matapat na kaibigan,
  Tunay na maaasahan.
 2. Ang tao kapag mayaman,
  Marami ang kaibigan.
 3. Ang tunay na anyaya,
  Sinasamahan ng hila.
 4. Ang tunay na kaibigan,
  Karamay kailan man.
 5. Ang tunay na kaibigan,
  Nakikilala sa kagipitan.
 6. Kaibigan kung meron,
  Kung wala’y sitsaron.
 7. Puri sa harap,
  Sa likod paglibak.
 8. Turan mo ang iyong kaibigan,
  Sasabihin ko kung sino ikaw.
 9. Walang paku-pakundangan,
  Sa tunay na kaibigan.

Kasabihan Tungkol sa Kalikasan

 1. Ang araw bago sumikat,
  Nakikita muna’y banaag.
 2. Kapag ang ilog ay maingay,
  Asahan mo at mababaw.
 3. Kapag ang ilog ay matahimik,
  Asahan mo at malalim.
 4. Tikatik man kung panay ang ulan,
  Malalim mang ilog ay mapapaapaw.

Kasabihan Tungkol sa Kalusugan

 1. Ang sakit ng kalingkingan,
  Dama ng buong katawan.
 2. Gaano man ang iyon lakas,
  Daig ka ng munting lagnat.

Kasabihan Tungkol sa Katapatan

 1. Ang hindi tumupad sa sinabi,
  Walang pagpapahalaga sa sarili.
 2. Ang iyong hiniram,
  Isauli o palitan.
  Upang sa susunod,
  Hindi ka makadalaan.
 3. Ang lalaking tunay na matapang,
  Hindi natatakot sa pana-panaan.
 4. Ang mabuting gawa kinalulugdan ng madla.
 5. Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan.
 6. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwat.
 7. Ang tunay mong pagkatao,
  Nakikilala sa gawa mo.
 8. Ang utang ay utang,
  Hindi dapat kalimutan.
 9. Kapag bukas ang kaban,
  Nagkakasala sinuman.
 10. Nasa taong matapat ang huling halakhak.
 11. Sa taong may tunay na hiya,
  Ang salita ay panunumpa.

Kasabihan Tungkol sa Pag-aaral

 1. Ang isip ay parang itak,
  Sa hasa tumatalas.

Kasabihan Tungkol sa Pag-ibig

 1. Ang pag-aasawa ay hindi biro,
  ‘Di tulad ng kanin iluluwa kung mapaso.
 2. Ang pili nang pili,
  Natapatan ay bungi.
 3. Pag kahaba-haba man ng prusisyon,
  Sa simbahan din ang tuloy.
 4. Pagsasama ng tapat,
  Pagsasama ng maluwat.
 5. Walang matiyagang lalaki,
  Sa pihikang babae.
 6. Madaling pumitas ng bunga,
  Kung dadaan ka sa sanga.

Kasabihan Tungkol sa Paggalang

 1. Ang gawa sa pagkabata,
  Dala hanggang pagtanda.
 2. Ang magalang na sagot,
  Ay nakakapawi ng poot.
 3. Ang magandang asal ay kaban ng yaman.

Kasabihan Tungkol sa Pamilya

 1. Ang ibinabait ng bata,
  Sa matanda nagmula.
 2. Anuman ang tibay ng piling abaka,
  Ay wala ring lakas kapag nag-iisa.
 3. Kaya matibay ang walis,
  Palibhasa’y nabibigkis.
 4. Magsama-sama at malakas,
  Magwatak-watak at babagsak.
 5. Nawala ang ari,
  Ngunit hindi ang lahi.

Kasabihan Tungkol sa Tagumpay

 1. Ang lakas ay daig ng paraan.
 2. Ang umaayaw ay di nagwawagi,
  Ang nagwawagi ay di umaayaw.
 3. Huli man daw at magaling,
  Naihahabol din.
 4. Kung may hirap ay may ginhawa.
 5. Kuwarta na,
  Naging bato pa.
 6. Marami ang matapang sa bilang,
  Ngunit ang buo ang loob ay kulang.
 7. Sa maliliit na dampa nagmumula ang dakila.
 8. Sa taong walang takot,
  Walang mataas na bakod.
 9. Walang mahirap na gawa pag dinaan sa tiyaga.

Iba pang mga Halimbawa ng Salawikain o Kasabihan

 1. Aanhin pa ang damo,
  Kung patay na ang kabayo.
 2. Ang ampalaya kahit anong pait,
  Sa nagkakagusto’y matamis.
 3. Ang anumang kasulatan dapat ay lalagdaan.
 4. Ang bungang hinog sa sanga,
  Matamis ang lasa.
  Ang bungang hinog sa pilit,
  Kung kainin ay mapait.
 5. Ang butong tinangay ng aso,
  Walang salang nalawayan ito.
 6. Ang katotohana’y kahit na ibaon,
  Lilitaw pagdating ng takdang panahon.
 7. Ang langaw na dumapo sa kalabaw,
  Mataas pa sa kalabaw ang pakiramdam.
 8. Ang lihim na katapangan ay siyang pakikinabangan.
 9. Balat man at malinamnam,
  Hindi mo matitikman.
 10. Bibig na natatakpan,
  Hindi papasukin ng langaw.
 11. Buhay-alamang,
  Paglukso ay patay.
 12. Buntot mo, hila mo.
 13. Hampas sa kalabaw,
  Sa kabayo ang latay.
 14. Hindi sasama ang pare,
  Kundi sa kapwa pare.
 15. Ibong sa hawla’y ikinulong nang mahigpit,
  Kapag nakawala’y hindi na babalik.
 16. Kahit saang gubat ay mayroong ahas.
 17. Kahoy mang babad sa tubig,
  Sa apoy huwag ilapit.
  ‘Pag ito’y nadarang sa init,
  Sapilitang magdirikit.
 18. Kapag apaw na ang takalan,
  Kailangan kalusan.
 19. Kasama sa gayak,
  Di kasama sa lakad.
 20. Kung ano ang sukat ng ohales,
  Iyon ding ang laki ng butones.
 21. Kung anong bukang-bibig,
  Ay siyang nilalaman ng dibdib.
 22. Kung hindi ukol,
  Hindi bubukol.
 23. Kung nasaan ang asukal,
  Naroon ang langgam.
 24. Kung sino ang unang pumutak,
  Siya ang nanganak.
 25. Kung takot sa ahas,
  Iwasan mo ang gubat.
 26. Mabuti’t masamang ginto sa urian natatanto.
 27. Magkulang ka na sa iyong magulang,
  Huwang lang sa iyong biyenan.
 28. Malakas ang bulong kaysa sigaw.
 29. Malaking puno,
  Ngunit walang lilim.
 30. Matabang man ang paninda,
  Matamis naman ang anyaya.
 31. Matalino man ang matsing,
  Napaglalalangan din.
 32. Naghangad ng kagitna,
  Isang salop ang nawala.
 33. Nakikita ang butas ng karayom,
  Hindi nakikita ang butas ng palakol.
 34. Walang lumura sa langi,
  Na di sa kanyang mukha nagbalik.
 35. Walang mapait na tutong,
  Sa taong nagugutom.
 36. Walang naninira sa bakal,
  Kundi sariling kalawang.
 37. Walang palayok na walang kasukat na tungtong.
6:35 AM

Sawikain (Saying)

Ang sawikain ay kasabihan o' kawikaan na may dalang aral na maaaring tumukoy sa isang idyoma, isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyunal. Ang sawikain ay tinatawag din na idioma. Ito'y salita o' grupo ng mga salitang patalinghaga ang gamit at hindi nagbibigay ng tuwirang kahulugan. Ang sawikain ay maari ring isang moto o mga parirala na nagpapahiwatig ng sentimiento ng isang grupo ng mga tao. Kadalasang malalim ang mga gamit na salita at pinapalitan ang pangkaraniwang pagtawag sa isang bagay at ginagawang matatalinhagang pahayag.

Mga Halimbawa ng Sawikain o Idyoma

Halimbawa ng Sawikain #1: Ikurus sa noo
Kahulugan: Tandaan
Halimbawa ng Gamit: Ang mga aralin sa eskwela ay dapat ikurus sa noo.

Sawikain #2 : Butas ang bulsa
Kahulugan: walang pera
Halimbawa ng Gamit:  Nagsusugal si Juan kaya palaging butas ang bulsa.

Halimbawa ng Sawikain #3: Ilaw ng tahanan
Kahulugan: Ina
Halimbawa ng Gamit: Mahal na mahal namin ang aming ilaw ng tahanan.

Halimbawa ng Sawikain #4:  Bahag ang buntot
Kahulugan: Duwag
Halimbawa ng Gamit: Palibhasa bahag ang buntot mo kaya takot ka sa dilim.

Halimbawa ng Sawikain #5:  Ibaon sa hukay
Kahulugan: Kalimutan
Halimbawa ng Gamit: Ibaon mo na sa hukay ang nakaraan.

Halimbawa ng Sawikain #6: Balitang-kutsero
Kahulugan:  Balitang hindi totoo o' walang kasiguraduhan
Halimbawa ng Gamit: Kay naku, nagpapaniwala ka diyan kay Juan eh puro balitang-kutsero ang alam.

Halimbawa ng Sawikain #7:  Bukas ang palad
Kahulugan: Matulungin
Halimbawa ng Gamit: Ang mga taong bukas ang palad ay pinagpapala ng Panginoon.

Halimbawa ng Sawikain #8: Nagbibilang ng poste
Kahulugan: Walang trabaho
Halimbawa ng Gamit: Itong si Juan ubod ng tamad, araw araw nagbibilang ng posteBakit siya ay nagbibilang ng poste?

Halimbawa ng Sawikain #9: Alilang-Kanin 
Kahulugan: isang utusang walang bayad kundi pakain lang. Maari ring utusang ang bayad ay pabahay at pakain lamang ngunit walang ibang suweldo.
Halimbawa:"Alicia, huwag ka namang masyadong masungit sa katulong natin, alalahanin mong alilang-kanin siya."

Ano ang Kaibahan ng Salawikain at Sawikain?

Ang Salawikain at Sawikain ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang mga ito ay kabilang na sa mga pinakamatandang kasabihan at pahayag ng damdamin, kaisipan at mga ninanis sa buhay na nalinang at ginagamit mula pa sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Masasabi nating ang mga ito ay kasama na sa matatawag nating kayamanan ng kulturang Pilipino. Ang mga Salawikain at Sawikain ay mga hiyas ng ating wika, mga salita ng ating mga sinaunang ninuno na naipamana sa sumunod na mga henerasyon. Ang mga ito ay nagtataglay ng karunungan at kaalaman sa tradisyonal na kulturang Pilipino.
Marami ang nalilito kung ano ang kaibahan ng salawikain at sawikain. Dahil dito, ninanais kong ipaliwanag ang konting kaibahan ng dalawa.

Ang 
Salawikain (Philippine Proverb) ay pangungusap ma nakugalian nang sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng tao. Ito'y isang sambit lang, patabis na nakasalalau sa isang matandang paniniwala at pandaigdig na katotohanang malaon nang ginagamit. Ang salawikain ay hango rin sa mga aral na nakuha sa pang araw araw na pamumuhaymay. Ang mga salita nito ay mas malalim. Ang mga kasabihang ito ay nagmula sa mga pahayag at pangaral ng mga matatanda.

Ang 
Sawikain (Filipino idiom or idiomatic expression) ay mga idyoma. Isa itong uri ng pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa atin, gamit ang ating wika. Ang mga ito ay base rin sa pang-araw-araw na pamumuhay at pakikisamaluha sa kapwa. Ito ay maaaring isang parirala o pangungusap, na ang ibig sabihin ay lubos na naiiba mula sa mga literal na kahulugan ng mga salita na binubuo ng idyoma o pansalitain na ekspresyon. 

You May Like to Read:

You May Like to Read:

Popular Posts